8 đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2018

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp vẫn còn rất băn khoăn về vấn đề có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2018 không? Để trả lời cho băn khoăn này, các doanh nghiệp hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây

5 (100%) 2 votes

Căn cứ theo Điều 11 của Dự thảo nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP đã đề cập đến 8 đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2018.

Theo đó, 8 đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2018 như sau:

Đối tượng 1, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/012018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;

Đối tượng 2, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

Đối tượng 3, tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

Đối tượng 4, các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sử dụng hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế;

Đối tượng 5, doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời gian 06 tháng. Hết thời gian 6 tháng doanh nghiệp chuyển sang sử dụng Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua T-Van;

Đối tượng 6, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Đối tượng 7, các hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ Tài chính. Theo đó, giao Bộ Tài chính hướng áp dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Đối tượng 8, các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì cơ quan thuế dịch vụ cấp lẻ Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Như vậy, việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử/hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế từ ngày 1/7/2018 sẽ nằm trong 8 đối tượng doanh nghiệp trên. Vì vậy, doanh nghiệp hãy tham khảo bài viết trên nhằm xác định chính xác doanh nghiệp mình đang nằm trong đối tượng nào để có những hướng đi và giải pháp tối ưu nhất.

Có thể bạn cần biết :

(25)

Bình luận bài viết

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of