Chính sách mới về Lao động – Tiền lương – BHXH có hiệu lực từ 01/07/2018

5 (100%) 1 vote Các chính sách mới nổi bật về Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội (BHXH), bắt đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 01/07/2018. 1.Tăng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức Từ ngày 01/7/2018, Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối […]

5 (100%) 1 vote

Các chính sách mới nổi bật về Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội (BHXH), bắt đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 01/07/2018.

Lương - Chính sách mới về Lao động - Tiền lương - BHXH có hiệu lực từ 01/07/2018

1.Tăng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Từ ngày 01/7/2018, Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở cấp huyện, ở cấp xã, ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2018.

2.Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới

Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.

Theo đó, hướng dẫn cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 72/2018.

3.Tăng trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng

Từ ngày 01/7/2018, Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, từ ngày 01/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với 08 đối tượng.

4.Chế độ ưu tiên cho công chức ngành Kiểm toán

Nghị định 66/2018/NĐ-CP về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước (KTNN) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Theo đó, chế độ ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 ngày 29/12/2016.

Hằng năm, KTNN được trích 5% số tiền do KTNN phát hiện và kiến nghị để chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của KTNN.

Mức chi không vượt quá 0.8 lần mức lương do Nhà nước quy định gồm: lương ngạch bậc, chức vụ; các khoản phụ cấp chức vụ, vượt khung, ưu đãi theo nghề.

Sau khi chi thưởng, số kinh phí còn lại được dùng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Nguồn kinh phí 5% trên được trích từ số tiền do KTNN phát hiện và kiến nghị, đơn cử như:

– Các khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác;

– Các khoản đã chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại cho ngân sách nhà nước,…

Ngoài các qui định về Lao động, Tiền lương, BHXH đã nêu trên, còn có 16 Nghị định và 9 Luật có cập nhật có hiệu lực thi hành từ 07/2018, doanh nghiệp có liên quan cần tìm hiểu để thực hiện cho đúng qui định mới của pháp luật.

 

Có thể bạn quan tâm:

(21)

Bình luận bài viết

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of