Khai thuế cho công ty con ( Chi nhánh ) như thế nào?

Người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; trường hợp không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp.

5 (100%) 2 votes

1. Căn cứ khoản 2 Điều 19 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Quy định bổ sung dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; căn cứ Phụ lục II-11 phần danh mục các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh (Kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

2. Căn cứ Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành.

3. Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

4. Căn cứ Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế GTGT

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp

5. Căn cứ Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

6. Căn cứ quy định và hướng dẫn trên

    a.Về việc kê khai, nộp thuế GTGT

Trường hợp Công ty mẹ (tại thành phố A ) thành lập con ty con (tại thành phố B) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại Công ty mẹ( tại thành phố A)

Trường hợp công ty con trực tiếp bán hàng thì phải đăng ký kê khai, nộp thuế tại thành phố B theo quy định.

    b.Về việc nộp lệ phí môn bài

Nếu công ty con là địa điểm kinh doanh của Công ty mẹ thì Công ty thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài của công ty con cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty con (tại thành phố B).

Có thể bạn quan tâm:

(35)

Bình luận bài viết

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of