Những Website mà kế toán cần biết

Dưới đây là tổng hợp 21 website hữu ích mà một kế toán cần biết.

5 (100%) 2 votes

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

thông tin doanh nghiệp - Những Website mà kế toán cần biết

1 . Tra cứu thông tin Doanh nghiệp : https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

2. Tra cứu kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh : http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

 

THUẾ

 

3. Tra cứu doanh nghiệp có còn hoạt động : http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

4. Tra cứu mã số thuế cá nhân : https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

5. Tra cứu quyết toán thuế : https://www.tncnonline.com.vn/Pages/quyettoanthue.aspx

6. Tra cứu người phụ thuộc :  https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Nguoiphuthuoc.aspx

BẢO HIỂM

bảo hiểm - Những Website mà kế toán cần biết

7. Tra cứu quá trình tham gia BHXH : https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

8. Tra cứu mã số BHXH : https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

9. Tra cứu đơn vị tham gia đóng BHXH : https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx

10. Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHXH : https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

HÓA ĐƠN

hóa đơn 2 - Những Website mà kế toán cần biết

11. Tra cứu thông tin hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tcnhd.html

12. Tra cứu đăng ký phát hành hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html

13. Tra cứu nhà in/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn : http://fbs.com.vn/

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dmnhain.html

14. Tra cứu hóa đơn hết hạn sử dụng : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/hgtsdtc.html

15. Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html

16. Tra cứu Doanh nghiệp rủi ro vi phạm : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html

HẢI QUAN

HảiQuan - Những Website mà kế toán cần biết

17. Tra cứu thông tin nợ thuế : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

18. Tra cứu thông tin tờ khai Hải quan : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuThongTinToKhaiHQ.aspx

19. Tra cứu diễn biến nộp thuế của Tờ khai Hải quan : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNopThue.aspx

20. Tra cứu tỉ giá : https://www.customs.gov.vn/Lists/ExchangeRate/Default.aspx

21. Tra cứu thông tin chung và Tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị Hải quan : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuTaiKhoanKhoBacCuaCacChiCucHQ.aspx

 

Có thể bạn quan tâm:

(90)

Bình luận bài viết

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of