Thời gian và hiệu lực thi hành về hóa đơn điện tử theo Nghị định Số 119/2018/NĐ-CP

Thông tin hữu ích cho các Doanh nghiệp, áp dụng hóa đơn điện tử đúng thời gian do Chính Phủ quy định.

5 (100%) 1 vote

– Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.

– Bắt buộc thực hiện ngày 01/11/2020.

– Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 – 31/10/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

– Kể từ ngày 01/11/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

-Doanh nghiệp đã thông báo phát hành và đang sử dụng hóa đơn điện tử thì tiếp tục sử dụng bình thường.

– Doanh nghiệp đã thông báo phát hành và đang sử dụng hóa đơn đặt in, tự in, mua hóa đơn của cơ quan thuế thì vẫn sử dụng bình thường đến ngày 31/10/2020

– Từ ngày 01/11/2018 -31/10/2020, nếu doanh nghiệp được cơ quan thuế thông báo phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã, nhưng vẫn chưa đáp ứng được về cơ sở hạ tầng… mà vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in … thì phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo phụ lục 03 của Nghị định Số 119/2018/NĐ-CP

– Đối với Doanh nghiệp mới thành lập từ 01/11/2018 – 31/10/2010, nếu được cơ quan thuế thông báo phải áp dụng hóa đơn điện tử thì bắt buộc phải thi hành. Còn không thì sử dụng hóa đơn tự in, đặt in … bình thường đến hết ngày 31/10/2020

– Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Nghi dinh 119 2018 nd cp - Thời gian và hiệu lực thi hành về hóa đơn điện tử theo Nghị định Số 119/2018/NĐ-CP

 

Có thể bạn quan tâm:

(174)

Bình luận bài viết

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of